Oslo Kali Sikaran
Hjem

Kom på en prøvetime!

Mandag 19:00 - 20:30  (m/instruktør)


Onsdag 19:30 - 21:00  (m/instruktør)


Lørdag 10:00 - 12:00  (egentrening)

Vi tar inn nye medlemmer hele året. Ta gjerne kontakt og møt opp til instruktørstyrte timer på mandag eller onsdag!